Reklamacje i zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę kupna za pośrednictwem sklepu CyfrowaCiemnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w przeciągu 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

2. Warunkiem zwrotu towaru jest dołączenie do przesyłki kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz towar nie może nosić śladów użytkowania - każdy element musi być kompletny, zapakowany fabrycznie w stanie niezmienionym co nie wyklucza otwarcia opakowania. Nie spełnienie powyższego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem towaru. 

3. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku zapisanych na nośnikach programów komputerowych w przypadku usunięcia przez kupującego ich oryginalnego opakowania. 

4. Reklamacje wynikające z mechanicznego uszkodzenia przesyłanego towaru będą uwzględniane tylko po sporządzeniu protokołu szkodowego. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności osoby dostarczającej pod kątem wszelkich uszkodzeń mechanicznych, jak i kompletności zamówionego towaru. Jeżeli kupujący tego nie uczyni, reklamacje nie będą uwzględniane. 

5. Cena Towaru, Koszt dostawy zostaną zwrócone Klientowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie, nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy. Sklep zwraca wyłącznie koszty dostawy do wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej Klientowi przez Sklep na dzień złożenia zamówienia przez Klienta. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy tj. kosztów dostawy stanowiących różnicę między najtańszym sposobem dostawy towaru oferowanej przez Sklep na dzień składania zamówienia towaru przez Klienta a sposobem dostawy wybranej przez Klienta.Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".